Obchodní podmínky

1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetové prodejny www.sportorlita.cz jsou považovány za závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva skutečně vzniká v momentě převzetí a zaplacení objednaného zboží kupujícím.

3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

4. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.

5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.

6. Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu www.sportorlita.cz, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

7. Prodávající si vyhrazuje právo objednávku stornovat, v případě, že zboží uvedené v objednávce se již vyprodalo nebo je již nelze zajistit.

8. Kupující je oprávněn převzaté zboží vrátit prodávajícímu bez udání důvodu do 14ti dnů ode dne převzetí zboží. Zboží musí být v původním stavu (nenošené), kompletní, nepoškozené a v originálním obalu. Kupujícímu bude vrácena celá jím vynaložená částka na koupi daného zboží. Kupující je povinen zajistit na své náklady přepravu takového zboží zpět k prodávajícímu.

Platební podmínky, expediční lhůty a přepravné

1. Zboží běžně expedujeme od 1 do 17 dnů od obdržení objednávky. V případě, že zboží není na našem skladě a je třeba jej zajistit z jiných skladů, může se doba dodání prodloužit, maximálně však na 21 pracovních dnů

2. Zboží je expedováno přepravní firmou GLS na dobírku, také Českou poštou, nebo je možný osobní odběr v kamenném obchodě ve Zlíně.

3. Platba je také možná bankovním převodem na účet č. 1424313339/0800 vedeným u České spořitelny, a.s. Jako variabilní symbol je nutné uvést číslo objednávky.

4. Přepravné a balné na zboží činí 119,- Kč s DPH za 1 balík / karton (do 30 kg).

5. Při odběru zboží na kamenné je přepravné a balné ZDARMA.

6. Vyhrazujeme si právo na prodloužení expediční lhůty v případě, že se vyskytnou nepředvídatelné události. O případné delší expediční lhůtě bude zákazník neprodleně informován e-mailem, nebo telefonicky.

Reklamace

1. Případné reklamace uplatňuje kupující na adrese:

SPORT ORLITA
Pančava 492
760 01 Zlín - Příluky

Současně s reklamovaným zbožím a popisem závady je nutné předložit i příslušný doklad o jeho nákupu (paragon, fakturu).

2. Veškeré reklamace budou vyřízeny v souladu s právním řádem platným v ČR.

3. Poskytnutá záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. Prodávající nepřebírá odpovědnost za vady vyplývající z běžného opotřebování výrobků, za vady vzniklé neodborným používáním výrobků a chybnou manipulací s nimi, ani za škody způsobené vnějšími událostmi (tzv. vyšší moc). Na tyto vady se poskytnutá záruka nevztahuje.

Závěrečná ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

2. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží (včetně přepravného či poštovného, které není součástí ceny objednaného zboží a platí se zvlášť) uvedenou v katalogu internetové prodejny sportorlita.cz, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující neodvolatelně vázán.

3. Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavec 1. obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl.

Ochrana osobních dat zákazníků

Osobní data (jako např. jméno, adresa, telefon, e-mail, bankovní spojení popř. IČO, DIČ atd.), která jsou součástí objednávky nebo nám byla sdělena během registrace nového zákazníka jsou společností SportOrlita považována za diskrétní a jsou chráněna proti zneužití. Údaje o zákaznících zásadně nesdělujeme třetím osobám, kromě těch, které se přímo podílejí na vyřízení objednávky zákazníka (banky, pošta či speditér a pod.), a to pouze v nutném rozsahu.